dimarts, 23 de març de 2010

EXCEL·lent

L'altre dia em van encarregar un informe, i em vaig veure obligada a utilitzar l'excel, un programa de merda amb el que pots obtenir coses genials tals com aquestes:

Gràfic de merda, on es pot apreciar clarament el comportament dels materials sotmesos a assaig.


Espero que el meu client, vull dir professor, quedi satisfet amb el resultat.Pandejur, graduate in Excel Expert-Level for the University of Texas.

4 comentaris: